Free Line For You
(+84)1234-5678
Working Hours
09:00am - 05:00pm

Vozaima skreemo panju na smanjenu vidljivost zbog magle

Saobra?

ajsenaputevimauRSodvijabezzastojaiposebnihograni?

enja。

Nave?

iniputnihpravacavoza?

imaskre?

emopa?

njunasmanjenuvidljivostzbogmagle,isavjetujemoopreznijuisporijuvo?

nju。

Nadionicmauusjecimaiporedkamenihkosinapostojimogu?

nostsitnihodronakamenjaizemljenakolovoz,gdjesetako?

erskre?

epa?

njanaopreznijuvo?

nju。

Uciljubezbjednogodvijanjasaobra?

ajanaautoputu9。

januarPrnjavor-Doboj,uspostavljenjeposebanre?

imsaobra?

ajaupodru?

jupetljiPrnjavoriJohovac,teinaregionalnomputuR-474imagistralnomM-17saurednopostavljenomprivremenomsaobra?

ajnomsignalizacijom。

Zbogradovanabu?

enjuiminiranjuterenanamagistralnomputuM-5,nadionciRogatica-Ustipra?

aumjestuDubdolazidopovremeneobustavesaobra?

aja,utrajanjuod5-15minutauvremenskomperioduod09:00do10:00iod14:00do17:00?

asova。

(Radovisuprodu?

enido30。

10。

2017。

)。

NamagistralnomputuM-18,dionicaBrodnaDrini-granicaBiH/CG(?

epanPolje),zabranjenjesaobra?

ajzasvavozila?

ijaukupnamasaprelazi16tona。

(Rje?

enjeMin。

saob。

iveza13。

03/345-103-1/15,od11。

12。

2015。

)。

Odputevasaaktuelnimradovimaizdvajamomagistralneputeve:M-17Nemila-?

ep?

e,M-16。

2Prozor-JablanicaiM-18Priboj-SiminHan,kaoimagistralneputeveM-17u?

amcu,M-5uBiha?

uiM-6。

1uMostaru。

Nagrani?

nimprelazimaBrod-SlavonskiBrodiOra?

je-?

upanjaradovinapodru?

juHrvatskeidaljetraju,paupozoravamovoza?

enamogu?

adu?

azadr?

avanja,takodapreporu?

ujemodakoristedrugegrani?

neprelaze。

Naostalimgrani?

nimprelazimanemadu?

ih?

ekanja。

Booking。

By: admin
In: 亚博竞技是真的吗
0
admin