Free Line For You
(+84)1234-5678
Working Hours
09:00am - 05:00pm

POINJU NATO VEBE U TUZLI

Ovojemogu?

nostdaseupoznamosanovimna?

inimaborbeprotivkatastrofa,aliina?

inimaotklanjanjaposledicaprirodnihkatastrofa,kaoidaseuve?

bajutehni?

kadostignu?

autimoblastimaidasesteknunoveve?

tineiznanjauprocesukatastrofa,rekaojeMekti?

Onjenaveodajeuslu?

ajuprirodnihkatastrofa,ukolikoseinterveni?

ebrzoiblagovremeno,ve?

amogu?

nostspasavanjaljudiimaterijalnihdobara,pajezatouve?

bavanjepravovremenereakcijeodizuzetneva?

nosti。

Ovave?

bazahtevnajesastanovi?

taorganizacijeidoprine?

eimid?

uBiHuglobalnomsmislu,oceniojeMekti?

MinistarbezbednostiBiHizneojemi?

ljenjedaseipakiuorganizacijuoveve?

beume?

alapolitika,iakouovomslu?

ajutonebitrebalodasedoga?

ajerseradiospasavanjuljudiiimovine。

Onikojiimajurezervuprematojve?

bipropusti?

eveliku?

ansudado?

udonovihsaznanjakojaimmogupomo?

iuza?

titigra?

ana,aipaksupolitikustaviliuprviplan,kazaojeMekti?

Navodisedajeonposebnopohvalio?

injenicuda?

euve?

biu?

estvovatiipredstavniciizSrbije,koja?

enarednegodinebitidoma?

inovakveve?

be,kaoiHrvatske,naglasiv?

idauslu?

ajukatastrofaprvoupomo?

mogudapriteknuupravosusednezemlje。

Mekti?

jedodaodaseve?

baorganizujeuokviruNATOprogramaPartnerstvozamir。

Kurir。

rs/Tanjug

Booking。


By: admin
In: 亚博竞技是真的吗
0
admin